Home » Informatie » Tegemoetkoming contributie

Tegemoetkoming contributie

Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen een gemeentelijke bijdrage ontvangen voor de kosten van sport, cultuur en onderwijs. Voor ieder kind tot 18 jaar is het bedrag € 300,- per kalenderjaar ('Meedoen'). Voor meer informatie, contact en aanvragen: www.nijkerk.eu (klik op Inwoners/ Werk&Inkomen/Inkomensondersteuning/Regeling meedoen) of contact opnemen met het Loket MO via het algemene telefoonnummer 14 033. Als 'Meedoen' niet voldoende is, kunt u een aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds. Kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen via het Jeugdsportfonds Nijkerk sporten bij een vereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie van een vereniging en eventueel sportkleding/materialen. De bijdrage is maximaal € 225,00 per kalenderjaar en wordt overgemaakt naar de sportvereniging. Voor meer informatie en contact: lara@nijkerksportiefengezond.nl.