Home » Informatie » Contributie 2020

Contributie 2020

Junioren (tot 16 jaar) 1 uur € 14,30
Junioren 1,5 uur € 16,65
Junioren 2 uur € 23,45
Junioren turnen 2 uur € 23,95
Junioren 2,5 uur € 24,55
Junioren turnen 2,5 uur € 26,40
Junioren 3 uur € 25,35
Junioren turnen 3 uur € 27,10
Junioren 3,5 uur € 25,85
Junioren turnen 3,5 uur € 27,60
Junioren 4 uur € 26,45
Junioren turnen 4 uur € 28,25
Junioren 4,5 uur € 27,65
Junioren turnen 4,5 uur € 29,35
Senioren (16 jaar en ouder) 1 uur € 16,75
Senioren 1,5 uur € 20,10
Senioren 2 uur € 27,95
Senioren 2,5 uur € 28,85
Senioren turnen 2,5 uur € 30,00
Senioren 3 uur € 29,70
Senioren turnen 3 uur € 30,90
Senioren 3,5 uur € 30,60
Senioren turnen 3,5 uur € 31,75
Senioren 4 uur € 31,45
Senioren turnen 4 uur € 32,65
Senioren 4,5 uur € 32,40
Senioren turnen 4,5 uur € 33,60
Swing Inn 1 uur € 12,50*
Ouder- en kindgym 1 uur € 16,75

* De Swing Inn leden die in Ermelo trainen betalen een zaaltoeslag van € 74,15 per lid per jaar.

De getoonde contributiebedragen zijn per maand. De contributie wordt berekend over 10 maanden.

De eerste twee lessen zijn gratis. Betalingen gaan alleen via automatische incasso. Inschrijvingen worden alleen gedaan wanneer je het volledige inschrijfformulier hebt ingevuld. Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 die gelijktijdig met de 1e contributie geïncasseerd wordt. De 1e incasso wordt berekend van de dag dat je lid bent geworden tot het eind van de periode (31 december of 30 juni). Verder wordt er 2 keer per jaar de contributie geïncasseerd in de maanden januari en juli. De contributie wordt berekend over 10 maanden en wordt ieder jaar per 1 januari verhoogd met het prijsindexcijfer.

Ons rekeningnummer is NL64 ABNA 0502917636.

Bondscontributie
Als je lid bent bij NGV Excelsior dan word je automatisch ook lid van de sportbond KNGU. De KNGU promoot de sport, bewaakt de kwaliteit van de sport, ondersteunt verenigingen en clubs met bijvoorbeeld opleidingen voor trainers en juryleden én de KNGU organiseert activiteiten en wedstrijden. De bondscontributie wordt apart geïncasseerd in april en bedraagt voor junioren (tot 16 jaar) €22,60 en voor senioren (vanaf 16 jaar) €27,80. Dit is inclusief verzekering.

Opzegging
Het lidmaatschap dient men altijd schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij onderstaand adres van de ledenadministratie. Dit kan alleen 1 maand voor het begin van een half jaar, dus voor 31 mei of 30 november. Zolang je lid bent betaal je contributie, ook al bezoek je de lessen niet meer of sporadisch. Als je als lid niet 1 maand voor het begin van de volgende periode hebt opgezegd dan dien je deze periode alsnog te betalen. Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats.

Wij kennen 4 takken van sport, te weten turnen, dans, conditietraining en ouder- en kindgym. Volg je meer dan 1 uur les in verschillende takken, dan ben je voor elke tak de daarbij behorende contributie verschuldigd.

Leden- en contributieadministratie: Leonie Horst
Postbus 1071 / 3860 BB Nijkerk / E-mail: info@ngvexcelsior.nl